Ber om støtte til næringshage -Vil gi lokale bedrifter et treffsted