Da Hitra kommune i 2009 delte ut sin første hederspris, er det i manges øyne innlysende at den gikk til pensjonistene Ove Grøntvedt og Arne Ratchje. Sammen med tidligere avdøde Sivert Grøntvedt, la Ove og Arne grunnlaget for den oppdrettsnæringa Hitra og Frøya er så avhengig av i dag.

Den tidligere ringnot-rederen Ove Grøntvedt og broren Sivert brukte sine erfaringer fra loddefiske til å prøve ut oppdrett av laks og ørret i "ringnot" i sjøen.

- Ideen ble slik vi kjenner lakseoppdrett i dag: Oppdrett av atlantisk laks, i merder forankret i sjøen, sa ordføreren under hedersutdelinga under Hitterkvelden.

Om prisvinnerne sa ordfører Ole Haugen  at de hadde vist nysgjerrigheten, motet og viljen til å prøve noe nytt. Og at de var de første til å sette ut i livet ideene om det som de neste tiårene skulle bygges opp til å bli den viktigste bærebjelken for hele øyregionen.

I fjor lanserte Olaus Selvaag ideen om å kalle opp en av gatene i Fillan etter Grøntvedt-brødrene Begrunnelse er at brødrene var pådrivere og de første til å se mulighetene innenfor en ny næringsvei, som i dag er den viktigste «bærebjelken» for å opprettholde et godt og sterkt bosettingsmønster langs hele kyst-Norge.

Ove Martin Grøntvedt var født 16.juli 1933. Han døde 20. april 2013.