Enrico får drive sportsfiske etter "havets Ferrari"

foto