Enrico får drive sportsfiske etter "havets Ferrari"