Betongbiter faller fra brua. Nye beregninger fra veivesenet gir brua bare noen få års levetid