Yngste taler fikk satt sitt preg på budsjettet

foto