Av:

To Frøya-firma inngår kontrakt

F.v. Harry Osvalg Hansen, Helge Gåsø og Asle Rønning.