Lakse-verdien vokser fortsatt, men en annen fisk vokser enda raskere i verdi