- Jeg synes det er svært beklagelig at staten ikke har råd til å beholde slike eiendommer, og dermed ikke har råd til å beholde verdifulle deler av skaperverket og naturen på vegne av fellesskapet - oss alle.

Det sier ordfører Ole L. Haugen etter at Statskog før helga annonserte at de vil selge unna de siste teigene staten eier på Hitra. Han har bedt rådmannen forberede en sak for politisk behandling der målet er å få stanset salget og at man går i forhandlinger med Statkraft om en "leieavtale som regulerer bruk og forvaltning til fellesskapets beste". Alternativt vil ordføreren gå i forhandlinger med Statskog om kjøp.

4.838 mål til salgs

Utmarkseiendommen Statskog nå selger er benevnt som "Hitraskogen". Eiendommen er ifølge salgsoppgaven på 4.838 dekar, og av dette utgjør 1.052 dekar produktiv skog. Eiendommen består av tre adskilte teiger beliggende nordvest for Sandstad. Den største teigen strekker seg fra Sandstaddalen til Gauklia. Den mellomste teigen, Langvassåsen, strekker seg fra Langvatnet opp opp mot Kuåsen. Den minste teigen er Meiåsen.

Eiendommen har jaktrett til hjort (de siste årene er det tildelt fire fellingsretter til hjort pr. år) og tre fellingsretter på rådyr. Eiendommen har også småviltjakt på hare, skogsfugl og rype samt fiskerett i Stiksdalsvatnet, Terningsvatnet, Gauklivatnet, Krokvatnet, Langvatnet, Litjvatnet, Bjørtjønna, Meiåstjønna, Svanåstjønna m.fl.

- Prisantydning er 980.000 kroner og eiendommen er konsesjonspliktig, opplyser Statskog.

- Få områder på private hender

Ordføreren Haugen mener på generelt grunnlag at Statskog ikke bør selge da Hitra har få områder som ikke er på private hender.

- På Hitra er det slik at det offentlige eier svært lite av landarealene, det aller, aller meste er i privat eie. Det betyr bl.a. at attraktive jakt- og fiskerettigheter besittes på private hender, og stadig flere slike eiendommer er i tillegg eiet av folk som ikke bor i kommunen. Derfor er jeg av den helt klare oppfatning at dette salget bør stoppes, jeg vil at denne eiendommen fortsatt skal eies av det offentlige, sier Haugen til Hitra-Frøya.

Tre henvendelser

Salgsansvarlig Knut Røst i Statskog SF sier mandag formiddag at eiendommen ble lagt ut for salg fredag og at han til nå har mottatt tre telefoniske henvendelser på eiendommen, men ennå ingen bud.

- Dette er fra folk som ikke har landbrukseiendom fra før. Siden eiendommen er konsesjonspliktig, har jeg anbefalt dem å ta kontakt med landbruksmyndighetene for å undersøke muligheten for å få konsesjon, sier Røst. Han mener Hitra kommune gjerne må legge inn bud.

- Hvis Hitra kommune ønsker å kjøpe teigene for å sikre området for fellesskapet, er de hjertelig velkommen til det. Kristiansund kommune gjorde tilsvarende med seks eiendommer på Frei, der man kjøpte arealet for å sikre det for Kristiansunds befolkning.

- Hvorfor selger dere?

- Etter at Statskog kjøpte over 1 million mål fra Orkla Borregaard, skal vi selge cirka 450.000 mål med mindre og spredtliggende eiendommer. Dette har vi holdt på med siden 2011. Hitraskogen er en del av dette nedsalget, sier Røst.

950 50 030 bjorn@hitra-froya.no