- Oktober er starten på høysesongen for viltkollisjoner rundt om i landet. Antall kollisjoner går markant opp i de aller fleste fylker, sier bilmekaniker og rådgiver i Gjensidige Jan Fleinsjø i en pressemelding.

Mørke kvelder, sesongtrekk fra sommer- til vinterbeite og høstjakta er noen forklaringer på hvorfor det er spesielt mange viltpåkjørsler om høsten.

Demp farten

Sammenstøt med store dyr som elg og hjort fører ofte til alvorlige personskader og store materielle skader, spesielt når hastigheten er over 80 kilometer i timen. Høy fart gjør det også vanskeligere å oppdage og reagere i tide på dyr som er på vei inn i veibanen.

- Demp farten spesielt i grålysningen, i skumringen og ved fullmåne, anbefaler Fleinsjø.

Meld fra hvis du kjører på dyr

Skadde dyr vil ofte prøve å gjemme seg og er vanskelig å finne. De kan bli liggende i dagevis og lide en smertefull død. Du har plikt til å melde fra om påkjørsel av dyr, enten det er husdyr eller vilt. Å etterlate skadde dyr er straffbart.

- Merk stedet der du kjørte på dyret, slik at det blir enkelt å starte søk og kontakt politiet på 02800. De vil rekvirere viltnemda. Du risikerer hverken bonustap eller trenger å betale egenandel på forsikringen ved dyrepåkjørsler, sier Fleinsjø.

Gode råd:

  • Demp farten i utsatte perioder på døgnet.

  • Vær ekstra oppmerksom der det er mye vegetasjon nær veien.

  • Fareskilt for dyr er utplassert langs veien for en grunn.

Statistikk er hentet fra Finans Norge og er antall meldte dyrepåkjørsler til forsikringsselskapene i Norge.