Første gang Claudia opplevde snø, var hun så begeistret at hun gled på isen