Her skriver politiet ut bøter til ca 30 privatbiler