Etter at de nye rutene til Atb kom, har livet forandret seg for rektor Line Brendberg og elevene hennes på Sørburøya.

- Vi har fått lenger reisetid uansett hvor vi skal hen. Vi skal jo aldri bare til Dyrøya – vi skal videre derfra også, sier Brendberg, som fastboende og rektor ved skolen på Sørburøya.

Tidligere kunne elevene , og vanlige folk, en dag i uken reise fra Sørburøya direkte til Sistranda – og tilbake igjen i løpet av en vanlig dag.

- Tidligere har vi brukt onsdagen som reisedag, enten elevene skulle i svømmehallen, på konsert, bedriftsbesøk eller på helsestasjonen. Det fungerte også brukbart som møtedag for meg som virksomhetsleder, uten overnatting. Men nå går båten så sent på morgenen, og så tidlig tilbake, at vi ikke får noe fornuftig ut av dagen. Mye av tida vi har disponibel på Frøya går med til å reise att og fram til Dyrøya. Å reise lenger enn til Sistranda uten å måtte overnatte, kan vi bare glemme. Utfordringa er; hvordan kunne møte opp på noen aktivitet på dagtid før til lunsj? Og hvordan få nok tid til å gjøre noe ut av det når vi likevel spanderer en hel dag på reisa, spør Brendberg.

Hjerteløst

- Alternativt bruker froværinger torsdager som reisedag, for eksempel til byen. Det er lagt opp til at man skal kunne bruke en heldag da, og ha retur på kvelden. Men hurtigbåten går herfra klokka 05.00 – og er tilbake på Sørburøya igjen sent på kvelden.  Det blir en umenneskelig lang dag for de minste ungene. Og det er hjerteløst å reise med skoleklasser så tidlig, mener Brendberg.

- Tidligbåten bruker en og en halv time før vi kommer inn til Dyrøya, fordi den skal anløpe alle øyene i sørværa før vi går inn. Vi har ikke truffet noen som har bedt om at det skal være slik. Det gjør bare avgangen fra Froan unødvendig tidlig.

- Føles som husarrest

De nye rutene skaper også utfordringer for de som vil reise vekk fra øya i helgene.

- Hele vinterhalvåret står vi uten mulighet til å få en hel helg i byen eller andre steder. Båten går sent fredag kveld, og tilbake midt på dagen søndag. Inntil nå har vi i sommerhalvåret kunnet reise tilbake med sommerruta sent søndag, men nå vil Atb kutte denne avgangen. Da blir det veldig amputert helgetid for oss som bor her, og for gjester og turister som skal hit. Det føles litt som å ha husarrest for å jobbe her. Dette er en av de viktigste utfordringene for å få beholde arbeidskraft her ute, og for å kunne bygge opp et turisttilbud i vår del av “gullrekka”, mener Brendberg.

Hurtigbåt til Sistranda - eller andre tidspunkter

Hun håper Atb nå hører på Frøya trafikkråd sine ønsker.

- Primærønsket vårt er hurtigbåt til Sistranda. Det ville forenklet reisingen adskillig for oss. Subsidiært ønsker vi andre tidspunkt til og fra Dyrøya, som gir oss en mulighet til en hel dag av øya uten at dagen blir for slitsom til å ha barn med. Onsdagsavgang med mer tid disponibel på Frøya eller Hitra står høyt på ønskelista. Forslagene som ligger inne nå betyr ikke høyere kostnader for selskapet, i og med at vi foreslår å spare inn andre steder i rutetilbudet. Det er allerede gjort innsparinger i flere runder for oss i Froan, uten at vi har fått noe igjen for det. Det trengs et mer balansert blikk på hvordan rutetilbudet fordeles. På Sørburøya har vi skole og barnefamilier, butikk og fiskemottak- og en til to avganger på tidspunkt da ingen andre vil ha anløp. Sula, som ikke har noe av dette, har sju daglige anløp.  Det er opplagt at det finnes ressurser å omfordele, mener Brendberg.

- Vi ønsker ikke flere avganger. Det har vi vært helt klare på i trafikkrådet.  Det er ikke i noens interesser å kjøre avganger bare for at de skal stå på papiret. Vi ønsker heller ruter på de tidspunktene vi har bruk for å reise. Dette er spørsmål som ikke kan vente til anbudsperioden på ti år er over, mener Brendberg.