I går gikk Hitra kommune ut med en pressemeldig om at svømmehallen ble stengt med øyeblikkelig virkning.

- Vi har nå fått tappet bassenget og holder på å desinfisere. I løpet av ettermiddagen får vi beskjed om vi kan få tatt en prøve på klor/PH-verdiene. Prøven tar to dager, så da vet vi eventuelt på søndag om svømmehallen kan åpnes igjen, sier Kommunalsjef for drift og eiendom, Ann-Magritt Glørstad til lokalavisa Hitra-Frøya.

Hyppige prøver

Hitra kommune kjører en prøve av bassenget hver måned. I tillegg til en vannprøve hver fjortende dag, og en prøve av klor/PH-verdiene i bassenget to ganger hver dag.

- Den 15. september gjorde vi en vanlig månedsprøve og det tar fire dager før den er klar, som normalt. Da vi fikk svaret, stengte vi svømmehallen med en gang. Vi tar slikt på høyeste alvor og tar ingen sjanser, forsikrer Glørstad.

- Kan gi alvorlig infeksjon

Bakterien som skal være oppdaget er en såkalt Pseudomonas aeruginosa. Ut fra beskrivelsen på folkehelseinstituttet, kan den foråsake ganske alvorlige infeksjoner hvis den får fotfeste. Den er også resistent mot både desinfisering og antibiotika, og reagerer kun på enkelte typer antibiotika.

I 2002 ble 231 personer rammet av samme utbruddsstamme av Pseudomonas aeruginosa, mens de var innlagt på sykehus rundt om i Norge.  Av disse døde 71 pasienter der alle hadde andre alvorlige underliggende sykdommer. For 34 av disse var pseudomonasinfeksjonen sannsynligvis en medvirkende årsak til at de døde.

Lungepasienter, personer med cystisk fibrose, hivpositive, og andre immunsvekkede personer er i faresonen, hvis de blir smittet av bakterien. Pseudomonas kan overføres ved direkte eller indirekte kontaktsmitte, skriver instituttet.

- Heldigvis er det kun folk som har et svekket immunforsvar som rammes alvorlig av denne bakterien, men folk med åpne sår kan blitt smittet, sier kommuneoverlege Leif Johan Langedahl.

- Har dere fått inn noen pasienter så langt som kan ha blitt smittet?

- Så langt er det ikke kommet inn noen pasienter med symptomer av å ha blitt rammet. Men vi følger spesielt nøye med etter røde sår i huden og tar tester etter bakterien hvis vi har mistanke, svarer Langedahl.

Sjokk-kloring

Kun et tilfelle av et slikt utbrudd i en svømmehall er registrert i Norge. Det skjedde i Stryn på 1970-tallet, skriver folkehelseinstituttet. Ifølge TV2 skal det også ha skjedd en gang ved Råholdt bad i fjor.

- Det er selvsagt vanskelig å si hva som er grunnen til at denne bakterien ble oppdaget i Hitrahallen. Alle rutiner for kloring er fulgt, så det kan hende at noen med urinveisinfeksjon har badet i bassenget. Det kan gjøre til at slike bakterier blir spredt.

- Vi kjører på med sjokk-kloring for å få fjernet bakteriene og kommer ikke til å åpne svømmehallen før vi er helt sikre på at de er borte, legger kommunelegen til.