Når den nye E39 mellom Høgkjølen åpner i høst, innebærer det også at en del kilometer av dagens fylkesvei 714 "forsvinner", i betydninga at veien blir klassifisert tilbake til riksvei igjen og bytter nummerering.

Vi har allerede kjørt ei god stund i den nye Harangstunnelen på fylkesvei 714 ved Gangåsvatnet. Når ti kilometer ny E39 mellom Høgkjølen og Harangen åpner i høst, og kopler seg til 714 ved Gangåsvatnet/Harangen, blir fylkesveien herfra og inn mot Orkanger omklassifisert til riksvei og en del av E39. Dette er omlag 13 kilometer som fram til nå har vært en del av fv. 714.

Dette er en omlegging som ikke bare skjer på papiret. Omlegginga fører også til endring av hele 150 skilt, forteller Statens vegvesen.

- Det må skiltes om både langs kommunale veier, fylkesveier og riksveier. På noen skilt blir det full utskifting av fundament, stolper og skilt, og på noen bare mindre endringer, sier byggeleder Ole Gunnar Sølberg.

De fleste skiltene er i nærheten av Orkanger sentrum. Det er inngått kontrakt med Veidekke Industri AS om jobben, og det meste arbeidet vil skje en kort periode før åpning av E39. Noen av E39-skiltene er allerede kommet opp, slik som ved krysset mellom E39 og fv 714 ved Harangstunnelen.