Flere kjøretøy er involvert i ulykke i krysset mellom Fv. 714 og E39