Berit slutter som lege i kommunen, har lagt nye planer