Jan Ingar Båtvik

Alder: 62 år

Bor: Råde i Østfold

Yrke: Førstelektor ved Høgskolen i Østfold

Familie: Gift, to barn og tre barnebarn

Aktuell: Ble tildelt tittelen Årets barne-hageinspirator av Private Barnehagers Landsforbund (PBL) i mai

Ikke en dag uten: Kontakt med kona

Spiser og drikker: Favoritten er lettsaltet torsk eller fersk skrei, gjerne med et glass rødvin til

Reisemål: Vi ferierer ofte i Norden. Hytta vår på Kråkerøy er også et yndet feriemål

Ser på: Jeg synes artsmangfoldet i naturen er spennende. Spesielt nye arter jeg ikke har sett før, det blir jeg som biolog svært fascinert over

Lytter til: God, gammel melodiøs musikk som det er mulig å nynne til

Leser: Mye faglitteratur. Pater Kjell Arild Pollestad synes jeg har en god penn ellers liker jeg helst å lese noe som man blir litt klokere av.

I følge studentene er førstelektor Jan Ingar Båtvik "et levende leksikon som brenner for jobben sin". Tidligere i år ble frøyværingen kåret til «Årets barnehageinspirator».

Prisen i regi Private Barnehagers Landsforbund (PBL), ble delt ut under PBLs landsmøte av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

- Det var en stor ære å motta prisen. Over seksti kandidater ved ulike høyskoler og universitet ble nominert denne gang, før fem kandidater gikk videre til finalen. Til slutt var det jeg som kunne motta den gjeve prisen, og jeg må si det er veldig hyggelig å bli satt pris på for den jobben man gjør, forteller Jan Ingar Båtvik stolt.

Du skilte deg tidlig ut som en sterk kandidat med desidert flest nominasjoner…

- Det er studentene mine som har nominert meg og sendt inn sine begrunnelser til juryen rundt hvorfor akkurat jeg burde bli årets barnehageinspirator. Ut i fra tilbakemeldingene ser jeg at det åpenbart er mange av mine studenter som liker min måte å undervise på. Jeg får bare takke som best jeg kan for det.

Hva slags fag underviser du i?

- Jeg underviser innen kjemi, biologi og psykisk helse. Mange stusser på at psykisk helse er en del av naturfaget, men alle følelser i kroppen er kjemi og dermed blir naturlig nok også psykisk helse en del av mitt fagfelt. Der går vi gjennom følsomme og kjente tema som glede, sorg, sinne, frykt, ensomhet, savn, sjalusi og forelskelse, og det hender ofte det blir både latter og gråt i timene mine. Betydningsopplevelser, motivasjon, ansvar og konfliktløsing er også viktige stikkord innen psykisk helse.

Jan Ingar Båtvik er svært naturinteressert, det har i stor grad med oppveksten hans på Frøya å gjøre. Illustrasjon: Stine Limoseth.

En av kriteriene for å bli tildelt prisen er å motivere og inspirere studentene. Hvordan gjør du det?

- Jeg liker å undervise på gamlemåten ved å formidle pensum i fra kateteret, og setter mer pris på god gammeldags tavleundervisning enn bruken av ny teknologi som smartboard. Jeg vil fokusere på fortellerkunsten, det tekniske kan bli en hemsko i undervisningssammenheng. Min entusiasme og iver rundt fagstoffet kommer nok godt til syne. I tillegg er vi også mye ute i felt og ser nærmere på naturen. At jeg underviser på en levende og fargerik måte ser ut til å treffe studentene godt. Jeg har et læringsmotto og det er at det viktigste er ikke hva du sier med kjeften, men det som lyser ut av øynene dine.

Du har en variert utdanningsbakgrunn. Hvorfor velger du å undervise?

- Jeg har studert på Blindern i sju år og er utdannet kjemiingeniør, agronom og biolog med hovedfag i systematisk botanikk fra Universitetet i Oslo. Hovedoppgaven min innen botanikk skrev jeg med nedslagsfelt i Kamerun. Jeg har arbeidet med undervisning både på videregående skole, veterinærhøyskolen, UMB på Ås samt ved Universitetet i Oslo før jeg havnet ved høyskolen i Østfold. Her har jeg jobbet de siste tjue årene og undervist ved både lærer- og barnehagelærer-utdanningen. Det å formidle kunnskap mener jeg er en veldig viktig oppgave. Jeg synes det er interessant å lære bort det fagstoffet som jeg selv synes er spennende. Å få respons i fra studentene på at fagstoffet blir forstått og satt pris på, det gir meg inspirasjon til å fortsette. Jeg er dessuten opptatt av forvaltningstanken, at vi skal ta vare på det vakre og verdifulle i naturen vår så de kommende generasjoner også får gleden av den.

Årets barnehageinspirator, Jan Ingar Båtvik, er kjent for å undervise på en lærerik og fargerik måte. Foto: Private Barnehagers Landsforbund

Har naturinteressen din med oppveksten på Frøya å gjøre?

- Ja, det vil jeg absolutt si! Det er der hvor jeg i hovedsak har vokst opp foruten en periode hvor vi bodde sørpå. Frøya har mye vakker natur som jeg har gledet meg over i veldig mange år - og fortsatt gjør. Jeg husker vi som guttungene brukte å være med og sette ut garn hvor det primære målet naturlig nok var å få fisk, men en annen ting var alt det andre vi fikk i garnet som småkrabber og andre sjødyr, tang og tare. Funnene var viktig for meg å studere nærmere og finne ut hva var. Mor og far var dessuten til god hjelp når mine søsken, kamerater og jeg kom hjem med spennende funn i fra naturen. Faren min, tidligere Frøya-ordfører Jan Iversen, var også svært naturinteressert. Han var lærer og rektor ved ungdomsskolen på Sistranda. De siste årene før pensjonstilsværelsen var han rektor ved Dyrøy-skolen.

Hvilket forhold har du til Frøya den dag i dag?

- Jeg flyttet sørpå høsten 1972 for å gå videregående skole, men har besøkt Frøya jevnlig i feriene siden den gang. Mens mor og far levde var vi her hver påske og jul, og det er fast hver sommer å reise hjem til Båtvika på Norddyrøy til barndomsheimen som jeg i dag eier sammen med min bror Svein. Sommerhuset vårt er en viktig forankring for meg på Frøya, og jeg savner så absolutt sjølivet. Når jeg etter hvert blir pensjonist kan det godt hende vi blir å frekventere oftere til Frøya. Jeg kjenner det er mye som trekker meg dit. Det hadde forresten vært interessant å lage en oversikt over floraen som finnes på Frøya. Er det noen som ønsker å realisere et slikt prosjekt så er det i alle fall bare å ta nærmere kontakt med meg.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen delte ut en sjekk til deg på 50 000 kroner. Hva skal pengene brukes til?

- Jeg har allerede svidd av noe penger. Som jeg sa til studentene mine; skulle det gå så galt at jeg får barnehageinspirator-prisen og pengesummen så skal jeg i alle fall ikke bruke opp pengene bare på meg selv. Jeg hadde lyst til å dele prisen med studentene og vi hadde derfor hatt en hyggelig fest i ettertid. En slik pris som jeg har mottatt får man ikke i et vakuum, den oppstår i interaksjon med studentene. Enn god lærer bli ikke god uten en klasse som gir respons tilbake. Entusiasmen, iveren og gnisten deres gir meg ekstra motivasjon.

- En slik pris får man ikke i et vakuum, den oppstår i interaksjon med studentene, sier Jan Ingar Båtvik og deler prisen med dem.