Snillfjord kommune planlegger et folkemøte på Hemnskjela på kvelden den 29. mai. Målet er å informere om status for hvor langt i prosessen man er kommet med å smelte sammen Hitra kommune og den delen av Snillfjord som er vedtatt lagt til Hitra.

- Det er Snillfjord som inviterer sine innbyggere til folkemøte. Det skal være møte i fellesnemnda den dagen. Og vi skal ha et folkemøte i etterkant, sier John Lernes, ordfører i Snillfjord.

Hitras ordfører Ole L. Haugen orienterte under kommunestyretmøtet i Hitra torsdag det opprette en nemnd bestående av folk fra begge kommunene for å ta sammensmeltings-prosessen videre.

- Vi må komme igang å få avklart en del ting. Framover må det jobbes politisk, men kanskje mest på administrativt nivå etterhvert som prosessen skrider framover. Og i denne prosessen blir også Fylkesmannen sentral. Det er berammet et møte den 29. mai på Hemnskjela, et nemndsmøte. Etter nemndmøtet legges det opp til et folkemøte. Det er naturlig nok en del nygjerrighet i den delen av Snillfjord som skal bli hitterværinger, om hva dette innebærer, sier Haugen.