Thatsanee Ar-sakda er lokalavisas nye Ung-reporter på Frøya, etter at Larissa Moen har flyttet utenbygds for å gå på skole. Thatsanee går til daglig på Sistranda skole. Hun er allerede i gang med å lage saker for Hitra-frøya på papir og nett/mobil, og ønsker god kontakt med ungdom i øyregionen og tips til hva og hvem hun kan skrive om.

- Jeg likerå skrive og ta bilder. Jeg har alltid lyst til å være journalist, og endelig får jeg sjanse til å være det, sier Thatsanee.

Hun kommer til å bidra i den faste spalten Ung-intervjuet i lokalavisa, men også skrive om andre ting som opptar ungdom rundt om på Frøya.

- Jeg liker å skrive om at som foregår med ungdommer. Så jeg håper alle ungdommer som ønsker å bli intervjuet eller har en sak de vil at vi skal skrive om, gjerne tar kontakt med meg, sier Thatsanee.

Lokalavisas Ung-reporter på Hitra er Marte Ottesen. Marte går på Hitra videregående skole.