Ordførerkollegene Ole Haugen og Berit Flåmo har gjentatte ganger forsøkt å finne en anledning der hele kommunestyrene på Hitra og Frøya kan samles i en uformel sammenheng. I torsdagens kommunestyre på Frøya kunne ordfører Berit Flåmo opplyse at representantene må sette av datoen 5. desember, da det da legges opp til felles julebord for politikerne i de to øykommunene.