Øyvind Gaasø har søkt om dispensasjon til å legge ut flytekai fra sitt eget naust i Sætervågen på Dyrøya. Forvatningsutvalget i Frøya har sagt nei til søknaden, og viser til at fiskerikaia i Sætervågen nå bygges ut, og at det innreguleres småbåthavn i Holabukta i nærområdet.