Teknisk komite i Hitra kommune gir konsesjon til Odd Rune Øien og Karl Anton Øien på eiendommen Bremvåg ytre på Dolmøya. Eierne forplikter seg til at jorda blir drevet, enten ved egen drift eller bortleie.