Selskapene som kontrolleres av familien Witzøe hadde inntekter på til sammen over 8 milliarder kroner i fjor. Det viser konsernregnskapet til Kvarv AS, gjengitt i dagens Adresseavisen. Kvarv har eierandeler i Salmar ASA, Nutrimar, Lofotprodukt og Kvefi.

Overskuddet i selskapene ble hele 2,4 milliarder kroner, eller rundt 2 milliarder kroner mer enn året før. Familien tar nå ifølge Adresseavisen ut 70 millioner kroner i utbytte. Men hele beløpet går ifølge Witzøe selv utelukkende til å betale formueskatt på drøyt 50 millioner kroner og utbytteskatt på 27 prosent. Resten av overskuddet skal tilbake til virksomhetene.

- Det gode resultatet er skapt av gode ansatte, noe skyldes gode beslutninger, og vi har hatt medvind i et marked der produktene våre er etterspurt, sier Gustav Witzøe til Adresseavisen.