Aleksander Søreng og Fremskrittspartiet løftet i dag inn i kommunestyret ønsket om å gjennomføre en folkeavstemming for å høre hva innbyggerne mener om framtidig kommunestruktur. Denne uka gikk startskuddet for kommunereformen der kommunalminister Jan Tore Sanner talte til de sørtrønderske ordførerne, inkludert våre, om prosessen videre. De har nå fått frist til 2016 med å utrede sin egen framtid.

Aleksander Søreng sier at politikerne må innhente råd fra folket i en så stor sak.

- Det er viktig å være tidlig ute og vi vil derfor snarest mulig komme i gang med en prosess for å vurdere sammenslåing. For Frøya vil det være naturlig å slå seg sammen med Hitra kommune. Men selv om det nå haster, er det viktig at dette er godt forankret i befolkningen. Derfor er det ønskelig at det gjennomføres folkeavstemmig og at rådmannen får i oppdrag å finne ut hvor raskt det kan gjennomføres en folkeavstemming for eller imot, sa Søreng i kommunestyret.

I fredagens utgave av Hitra-Frøya papir/eavis kan du lese mer om hva Sanner og lokalpolitikerne mener om kommunereformen.

Ordfører Berit Flåmo (Ap) svarte på interpellasjonen at det på nåværende tidspunkt ikke er riktig å ta stilling til folkeavstemming, da det langt fra er avklart hvilke alternativer som eventuelt vil foreligge.

Én eller flere?

- Alle kommuner må nå sette igang en kommunereformprosess. I dette ligger det å søke kontakt med andre. For oss er det naturlig å ta kontakt med Hitra, men det er også sannsynlig at andre tar kontakt med oss eller at vi tar kontakt med andre. Derfor er det noe tidlig å si om det er folkeavstemming som er riktig, sa Flåmo.

- I denne prosessen må må alle finne fram til om man vil slå seg sammen med en eller flere, eller være selvstendig. Målet er at den framtidige kommunen skal gi innbyggerne gode tjenester, at reformen skal føre til bærekrafitge og økonomisk robuste kommuner, og den skal styrke lokaldemokratiet, sa Flåmo da hun refererte til møtet med ministeren.

Flåmo understreket at også hun mener det er viktig med involvering av folket.

- Det kan være folkeavstemming, folkeundersøkelser eller andre måter vi ønsker å involvere på. Jeg ser for eksempel at vi må ha folkemøter, bruke kommunens hjemmesider og andre tiltak som vi politikerne kommer fram til i fellesskap.

Men:

- Vi vet jo ikke i dag ennå hva vi skal ha folkeavstemming over. Men selvfølgelig har ordføreren i Hitra og ordføreren i Frøya snakket i lag, for det er naturlig å se til naboen. Kanskje skal begge kommunestyrene møtes for å planlegge veien videre. Og så kommer vi nok til å få flere invitasjoner. Her kan det tenkes flere kommuner, større regioner, og også over fylkesgrenser. Derfor er det vanskelig å ha en folkeavstemming ennå, sa Flåmo.

- Spennende og skremmende

Hennes partikollega Kristin Reppe Storø uttrykte at hun syns prosessen kommunene nå skal gjennom både er spennende og skremmende.

- Folkeavstemming kan være et alternativ når vi har fått gjennomdrøfta dette og når vi har tatt henvendelser til de kommuner vi mener er aktuelle. Hitra er ett av aternativ, en storkommune med Orkdal er et annet. Så har vi Fosen, Smøla ... Jeg ser ikke for meg at vi kan gå ut med folkeavstemming før vi ser de reelle alternativene fra den prosessen vi nå skal inn i, sa Reppe Storø.

Aleksander Søreng repliserte at han ikke mener at folkeavstemminga skal avholdes nå.

- Det vi sier er at rådmannen må utrede hvor raskt hvor dette skal gjennomføres. Jeg har ikke sagt at folkeavstemming må gjøres i morra eller overmorra, men at prosessen må settes igang.

Dolmøya?

Representanten Hallgeir Hammer hadde et innlegg på talerstolen der han sa seg enig med Reppe Storø at det både er spennende og skremmende det som kommunene nå står overfor.

- Jeg forstår det sånn at ordførerne har vært i samtaler. For å ha et forhandlingsgrunnlag, vil jeg si at kanskje skal vi bygge nytt kommunesenter på Dolmøya? Jeg vil ha Dolmen by tilbake, sa Hammer, og siktet til at dette kan være et lokaliserings-kompromiss som kommunenaboene kanskje kan enes om.

- Du kan spøke du Hallgeir, sa Helge Borgen (Ap), mens Hammer gjentok at han mener det seriøst.

- Vi kan ikke be rådmannen sette igang folkeavstemming før vi har diskutert saken internt i dette forumet. Vi må ha klart sånn noenlunde klart hvilke partnere vi kan tenke oss og hvem som vil ha oss. Denne lokaliseringsdebatten kommer alltids fort nok, sa Borgen.