Så mange får slippe inn i de enkelte kirkene

foto