Busset inn i vindkraftområdet. To valgte å hoppe av