Frøya Ap gjennomførte sist søndag sitt årsmøte søndag, hvor 30 medlemmer var til stede.

Politisk gjest var stortingsrepresentant Jorodd Asphjell som innledet om det politiske bildet og situasjonen i partiet sentralt.

Spørsmål og innspill fra representanter på årsmøtet ble det også avsatt tid til.

Deretter ble et tradisjonelt årsmøte gjennomført.

Det nye styret av følgende personer;

Leder: Pål Terje Bekken (gjenvalg)

Nestleder: Kirsten Dragsnes (ikke på valg)

Kasserer: Geir Meland (ny)

Sekretær: Anne Kathrine Finne (ikke på valg)

Kvinnekontakt : Mona Perline Åsen (ny)

Studieleder: Roar Hammernes (ny)

Styremedlem: Heidi Taraldsen (ny)

Styremedlem: Magnhild Myrseth (ny)

Styremedlem: Gustav Gjevik (ikke på valg

Det ble utdelt hederstegn til følgende personer:

50-årsjubilant: Erna Lassen

30-årsjubilant: Oddbjørn Bekken

20-årsjubilant: Ulrik Dragsnes (ikke til stede på møtet)