- Det handler kanskje om å bruke likestillingen til å ta plass i samfunnet