Åpner avdeling på Siholmen for å komme nærmere kundene