Hitra og Frøya har passert 150.000 gjestedøgn

foto