I en kommune er det 20 prosent færre arbeidsledige