Dette koster det å gravlegge en hitterværing og en frøyværing