Tar avstand fra at den lokale sjølråderetten skal overprøves

Tone Måsøval (H) mener det er riktig at staten griper inn for å sikre vindkraftutbyggingen