Tar avstand fra at den lokale sjølråderetten skal overprøves