- Et møte kan hindre uønskede situasjoner i Nessadalen