Åtte ansatte i Nærings- og fiskeridepartementet, fulgt av statssekretær og hitterværing Roy Angelvik, kommer denne uka til Hitra og Frøya. Besøket fredag 28.oktober er et ledd i at departementet tømmes for ansatte – de skal ut i landet og gjøre seg kjent.

- Disse folkene er selvsagt svært godt kjent med næringa. Men det blir likevel noe annet å møte næringa direkte, og se konsekvensene av de vedtakene og de avslagene man gir, sier Angelvik.

Departements-ansatte reiser i disse dager rundt i mange lokalsamfunn, og Angelvik mener det er lærerikt.

- Vi har alltid med en til to ansatte på reisene våre sammen med statsråden. Nå blir det en gruppe på åtte og det er ekstra artig å kunne vise fram hjemregionen min Hitra og Frøya, der ekspansjonen har vært og er enorm, sier Angelvik.

Det er et tettpakket program delegasjonen skal gjennom i løpet av noen timer fredag. Det starter klokka 08 ved terminalbygget på Jøsnøya. Plansjef Dag Robert Bjørshol i Hitra kommune skal gi en generell orientering om utbyggingene på Jøsnøya. Nyfabrikken til Lerøy midt blir også tema her, før Kystmuseet i Sør-Trøndelag skal fortelle om hvordan de formidler det som skjer i havbruket. Deretter blir det befaring i industriparken og ved Hitra Kysthavn.

Deretter blir det båttur ut til visningsanlegget ved Reitholmen ved Fjellværsøya, før man går iland for lunsj og omvisning hos Anton Fjeldvær og HitraMat. Her blir det også en Sintef-presentasjon ved Odd Myklebust og Karl Almås, før delegasjonen besøker Bremnesgruppen på Sistranda.

Programmet er blant annet lagt opp etter innspill fra næringsaktører sjøl etter at statsråden tidligere i år ba om innspill til hvem man bør besøke.

Dagen før Hitra/Frøya-besøket skal Roy Angelvik foreta den offisielle åpningen av Smøla Visningssenter for Havbruk. Visningssenteret ligger ved Gurisenteret på Edøya på Smøla og blir det første visningssenteret i Møre og Romsdal. I Sør-Trøndelag ligger det ett tilsvarende senter på Hitra, som driftes av Lerøy Midt AS/Kystmuseet/Museene i Sør-Trøndelag.

950 50 030 Bjorn.Ronningen@hitra-froya.no