- Øyregionen er ett av områdene i Midt-Norge med størst vekst, og vi investerer nå mer enn 300 millioner i en oppgradering av strømnettet her, sier kommunikasjonsrådgiver Tore Wuttudal i Trønderenergi.

Målet er å være helt i havn med oppgraderingen i 2019. Oppgraderingen innbefatter blant annet ny 132 kv høyspentlinje fra Snilldalen til Fillan, og ny trafostasjon på Jøsnøya. I tillegg Trønderenergis andel i nye Snilldal transformatorstasjon som Statnett bygger.

Frøya transformatorstasjon og ny linje og kabel fra Fillan kommer utenom de 300 millionene.

Rett før midnatt fredag kveld kobles strømmen ut for øyregionen, og hele Frøya og Hitra vil da bli mørklagt i tre timer framover.

- Det er en omkobling som skal gjøres på Hemnskjela, hvor vi bytter om på linjene som skal forsyne Hitra og Frøya. Dette er den største utkoblingen Trønderenergi har gjort på femten år, sier Wuttudal.

Kraftselskapet har allerde sendt ut SMS-varsel om utkoblingen til alle øyregionens 7700 abonnenter. Videre har de kontaktet de største brukerne telefonisk, og varslet teleselskapene som opererer i området, kommunenes beredskapsansvarlige og nødetatene.

- Vi satser på at det går så greit som mulig, og folk som har spørsmål kan kontakte vårt kundesenter. Vi kommer til å sette inn ekstra bemanning på kundesenteret under utkoblinga i helga, forteller Wuttudal.