Flere tusen organiserte i hotell- og restaurantbransjen tas ut i streik over hele landet. Partene forhandlet et halvt døgn på overtid, men klarte ikke å komme til enighet. Her lokalt står Hotell Frøya på lista over hoteller hvor ansatte tas ut i streik.

Men det får ingen følge for driften, i daglig leder Valborg Bekken.

- Hotell Frøya vil være i full drift under streiken. Vi har pr i dag 6 personer som er fagorganisert og  disse er jevnt fordelt på avdelingene; cafe, rom, kokk, resepsjon og servering. Med litt omgjøringer på vaktliste, vil det for oss ikke være noe problem å holde Hotell Frøya åpent og i full drift under streiken. Kundene vil ikke merke at noen av våre ansatte er tatt ut i streik, opplyser Bekken til hitra-froya.no.

Ingen andre hoteller eller restauranter fra øyregionen blir tatt ut i streik.

Fra søndag morgen

Nesten 3.500 medlemmer i Fellesforbundet er tatt ut i streiken i åtte fylker fra klokka 8 søndag, og både hoteller, kantiner og restauranter rammes.

– Det må være noen som ikke har fått med seg hvilken økonomisk situasjon Norge er i, sier forhandlingsleder Jostein Hansen i NHO Reiseliv.

– Fellesforbundets krav sprenger rammen. Vi hadde ikke mulighet til å akseptere slike krav, utdyper han.

Etter to år med utredninger av lokale forhandlinger, mener han det ikke passer for en bransje med både store og små bedrifter, samt kjeder.

– Vi har overhodet ikke et ønske om å holde noen nede. Det er ikke hotell- og restaurantbransjen som henger etter. Lønnsnivået har økt jevnt. Det er andre som drar fra, for eksempel i olje, som har gitt altfor høye lønnstillegg. Gjennomsnittslønnen i vår bransje er 175 kroner timen, og det er overhodet ikke noe problem å få ansatt med den lønnen, sier Hansen til NTB.

– For de lavest betalte

– Etter at vi har meklet i elleve timer på overtid for å finne en løsning, må vi bare konstatere at arbeidsgiverne også har avvist våre krav om høyere lønn for våre lavest betalte medlemmer, sier leder Jørn Eggum i Fellesforbundet.

Ved flere større hoteller regner man med at det blir nødvendig å stenge ganske raskt som følge av streiken i hotell- og restaurantbransjen, mens mange andre fortsetter.

3.351 medlemmer i 356 NHO-bedrifter i Buskerud, Hordaland, Nordland, Oslo, Sør-Trøndelag og Vestfold blir tatt ut i streik. Det samme gjelder for 99 medlemmer ved sju bedrifter i Buskerud, Oslo, Sør-Trøndelag og Hordaland som har direkteavtale med Fellesforbundet.

Streiken vil ramme bedriftene forskjellig, avhengig av hvor mange medarbeidere som er organisert i den enkelte bedrift. Mange arbeidsplasser vil dermed fortsette driften selv om noen få ansatte er i streik