Ungdom skal ha blitt slengt i veggen av eldre mann