På Hitra og Frøya arrangeres OD-dagen både på ungdomsskolen og videregående hvert år. Her er noen av elevene som jobber på OD-dagen før helga:

Navn: Kristian Dalsbø Antonsen

Alder: 17 år

Bosted: Hitra

Skole: Tredjeåret Studiespesialiserende på Guri Kunna (Hitra)

Kristian er aktiv i elevrådet på skolen, og sitter i år i den lokale OD-komitéen for Guri Kunna Hitra. Kristian har sammen med komitéen hatt som ansvar å arrangere og informere om dagen til elevene på videregående. På OD-dagen selv tilbringer han dagen på Guri Kunna  i Fillan og har ansvar for opplegget for de som ikke er ute i arbeid.

- Vi er ungdommer vi som underviser, lærer og snakker om OD, sier Kristian

Han synes det er et viktig arbeid det de holder på med i skolekomitéen og OD

- I år går pengene til å få mer likestilling til ungdommene i Sør-Afrika. Den forskjellen mellom fattig og rike kom jo fra den tidligere generasjonen. OD er jo da viktig, fordi det viser det at vi ungdom vi prøver få rette opp i den feilen som var før.

- Vi er jo den nye generasjonen, legger Kristian til

Det at ungdom skal bli sett er et viktig tema i årets OD-prosjekt. Hva mener du skal til for at et menneske skal føle at de blir sett?

- Jeg tror for mange at det er det å ha en tilhørighet til et ellet annet. Det å være en del av noe, da gjerne i form av en vennegjeng, og det skjer jo på skolen

- Skolen er et såpass sammenkoblet, sosialt knutepunkt for veldig mange, så hvis det går dårlig her så tror jeg at det kan gå dårlig ellers også. Derfor tror jeg at de punktene OD kommer med er veldig viktig, sier Kristian selvsikkert

Det er ikke alltid elevene får til å delta ute i bedrift på OD-dagen. Da har skolekomitéen et alternativt opplegg. I år besto opplegget av teori om årets sak og praktisk arbeid for å tjene inn penger til prosjektet.

Lina (18), som også er medlem av årets komité, mener det er feil å tro at de som er med på det alternative opplegget ikke bryr seg om OD.

- Selv om de er på skolen, så trenger ikke det å bety at de er her for at de ikke ønsker å bidra til saken. De jobber godt i gruppene og på klasserommet, og er med på det vi har satt opp for dem her. De er jo med på å samle inn penger uansett, sier hun

Oddvar Glørstad jobba i Hitrahallene under OD-dagen

Navn: Oddvar Glørstad

Alder: 17 år

Bosted: Hitra

Skole: Andreåret studiespesialiserende på Guri Kunna (Hitra)

Oddvar skal jobbe på Hitrahallen på OD-dagen som kasseperson, og har som ansvar å styre bowlingen og ta imot penger fra de som skal svømme, trene eller bowle.

Hva engasjerte deg til å gå ut å jobbe på OD-dagen?

- Jeg synes at man burde gi penger til en god sak, og da er det viktig å jobbe for å få inn de pengene, sier Oddvar

Hva tenker du om at skolene arrangerer OD?

- Jeg synes det er bra at de arrangerer OD, for at det gir jo ungdommen en sjanse til å bidra. Det er lærerikt også, det få innblikk på hvordan ungdom har det andre steder i verden. Det er aldri noe negativt med å støtte en god sak, føyer han til

Oddvar har vært med på OD alle årene siden 8. klasse, og har også vært med på OD sin distriktskomité før.

Hva mener du skal til for at mennesker skal føle seg sett?

- Det er viktig for mennesker å få uttrykt seg selv som de vil, og at meningene deres skal bety noe. At vi støtter ungdommen til å kunne uttrykke seg selv på en måte sånn at dem også kan delta i samfunnet, og ikke bare bli puttet til side. Men også at man ser problemene deres og hjelper de på andre måter også, som med psykiske problemer, sier han

Isak Krauss var med på småbarnstreff på Frivilligsentralen

Navn: Isak Krauss

Alder: 17 år

Bosted: Hitra

Skole: Andreåret studiespesialiserende på Guri Kunna (Hitra)

På OD-dagen jobber Isak på frivillighetssentralen på mediehuset i Fillan. Der hjelper han til med litt forskjellig rundt omkring.

«Småbarns-treff skal vi ha nå, og så skal jeg være med på sånn trim for eldre etterpå, og også bare hjelpe til generelt rundt her.»

Hva engasjerte deg til å gå ut å jobbe i dag?

«Det var jo for det første å unngå skolen litt. Gjøre litt andre ting, variasjon. Så er det jo interessant å jobbe her også.»

Hva mener du skal til for at et menneske skal føle seg at de blir sett?

«Inkluder dem. Vær med folk, og vis at du ser dem. På alle områder, bare snakk med dem og vær litt engasjert.»