To personer brakt til legevakt: Mistenker kjøring i alkoholpåvirket tilstand

foto