– Noen blir nok bedre på vinterføre enn foreldrene sine