Turistbedrift med kraftig nedgang i koronaåret

foto