Skulle normalt fått fengsel, men slapp med samfunnsstraff på grunn av barna

foto