Folk kjører på rødt lys. - Bare flaks at en har unngått alvorlige ulykker.