Regjeringen har foreslått 502,8 millioner i tilskuddsordning for å redusere bompengetakstene utenfor de største byområdene.

Dette bekrefter regionvegsjef Berit Brendskag Lied i Statens vegvesen til Adresseavisen.

- Reduksjonen skjer ved at bomveiselskap som har sluttet seg til de nye regionale selskapene, søker om å få redusert takstene. Takstene skal minimum reduseres 10 prosent, sier Brendskag Lied til avisen.

Aktuelt for Lakseveien

Det er et krav om at bomveiselskapene må legge om til ny takst- og rabattstruktur for å få tilskudd. I følge Adresseavisen er dette tiltaket en del av det grønne skiftet og formålet med den nye bompengereformen er å legge til rette for mer kostnadseffektiv og brukervennlig bompengeinnkreving.

- De mest aktuelle i Sør-Trøndelag er Lakseveien og Fosen-pakken. De vil kunne søke umiddelbart og få reduserte priser for brukerne, sier Brendskag Lied.

Vil søke

Daglig leder Marius Maske ved Vegamot AS forteller at de lenge har ønsket seg en mer effektiv og brukervennlig bompengeinnkreving.

- Vårt oppdrag er å finansiere bompengeprosjektene som er vedtatt politisk på en billigst mulig måte med minst ulempe for kundene. Hvis statsbudsjettet gir oss mulighet til det, så vil vi selvsagt søke, sier han.

Men han kan ikke si hvor mye bompengene eventuelt kan bli redusert med.

- Det er vanskelig å si konsekvensene av en slik ordning, men vi er midt i en bompengereform som vi er positive til. Jeg vil gjerne vite mer om rammebetingelse før jeg sier noe mer, sier Maske til Adresseavisen.