Renovasjonsselskapet HAMOS har utvidet tjenestetilbudet slik at det skal være lett for deg å gjøre rett. Har du en ødelagt vaskemaskin, et møbel eller andre ting som du gjerne skulle levert hos en gjenvinningsstasjon, men ikke har anledning å frakte det dit selv?

- Ikke noe problem! Vi kommer hjem til deg og henter ting, sier kommunikasjonsleder Vanja Gjelstenli.

- HAMOS ønsker å gjøre det enda lettere å levere avfall til gjenvinning, så vi har derfor innført en henteordning av avfall hjemme hos folk. Dette er i tillegg til den ordinære hentingen av restavfall, plastemballasje og papir/kartong. Tjenesten dekkes av det årlige renovasjonsgebyret og medfører derfor ingen ekstra kostnad for den som velger å benytte seg av dette, forklarer Gjelstenli.

Ønsker du å få hentet avfall hjemme hos deg, må du bestille tjenesten hos HAMOS ved å ringe sentralbordet eller fylle ut et bestillingsskjema på www.hamos.no.

Tjenesten fungerer slik:

- Avfallet må sorteres og plasseres ved kjørbar vei/gårdsplass senest kvelden før

- Maks vekt pr. enhet som kan hentes er 25 kg

- Dersom enhet er lagret på pall på fast underlag kan enheter over 25 kg. hentes

- Store enheter kan hentes dersom de kan trilles på sekketralle

- Maks. 2 kbm pr. ordre

- Dersom ikke annet er avtalt på forhånd, gis brukbare gjenstander til ombruk

- Oppdraget skal kunne utføres av én person

- HAMOS kan hente maks. to ganger pr. år pr. husholdningsabonnement

- Tjenesten er kostnadsfri

kommunikasjonsleder Vanja Gjelstenli

Gjenvinning

- Navnet på bestillingstjenesten,Gjenvinner´n, forteller at vi som renovasjonsselskap ønsker fokus på gjenvinning og ombruk. Vi ser ikke på noe som avfall, men som ressurs. sier Vanja Gjelstenli