Seaweed Energi Solutions, som har forsøksanlegg for tareoppdrett i sjøen på Frøya, søker om tillatelse til å å etablere landbasert tare-klekkeri på Dolmøya. Målet er å produsere kimplanter som skal settes ut i deres anlegg på Frøya. Klekkeriet skal bygges i Dolmøy Seafodd sine lokaler. Søknaden er nå lagt ut på høring.