I løpet av en tiårsperiode har bruttoinntektene mellom unge og eldre voksne økt enormt i Norge. Det gjelder til en viss grad også Hitra og Frøya, men inntektsgapet er minst i hele Sør-Trøndelag.

Inntektsgapet mellom de unge voksne og de eldre voksne blir bare større og større i Norge. Medianinntekten (den midterste) i 2012 for folk mellom 17 og 34 år var på brutto 213.700 kroner. For den litt eldre garde mellom 35 og 66 år, så var tilsvarende inntekt på 421.200 kroner. En sammenligning mellom inntektsårene 2002 og 2012 viser at gapet mellom disse har økt med hele 107.000 kroner i snitt på disse ti årene, og er nå på 207.500 kroner i Norge. Hovedårsaken er at stadig flere tar lengre utdanning, og således bruker lenger tid på å få inntekt.

Ulik utvikling

Summene i denne statistikken dreier seg altså om median, og ikke gjennomsnitt. Medianinntekt er den personen som har like mange foran seg som bak seg på listen, og er foretrukket som sammenligningsgrunnlag hos Statistisk sentralbyrå. Gjennomsnittsinntekten er normalt en del høyere, da styrtrike personer trekker snittet godt opp.

Inntekten til dem mellom 17 og 34 år i Norge har ”bare” økt med 21 prosent i den aktuelle tiårperioden, mens dem mellom 35 og 66 har hatt en vekst på 52 prosent.

Inntekten i Frøya og Hitra

Det er til dels store forskjeller i Kommune-Norge i denne statistikken. Vi ser at bruttoinntekten i Frøya for dem mellom 17 og 34 år ligger på 250.400 kroner, mens dem mellom 35 og 66 år ligger på 381.900 kroner. Inntektsgapet mellom disse to gruppene i Frøya er dermed på 131.500 kroner, som er betydelig mindre enn det norske på 207.500 kroner. Veksten har vært på henholdsvis 38 prosent for de yngste, og knapt 57 prosent for de eldste i Frøya.

I Hitra kommune har de yngste en brutto inntekt på 246.200 kroner, mens de eldste kommer ut med 367.100 kroner. Det har vært  en vekst på 40 prosent for de yngste, og 50 prosent for de eldste. Dermed er gapet nå på 120.900 kroner mellom de to gruppene, noe som er minst i hele Sør-Trøndelag. Generelt kan vi si at de unge tjener mer i Hitra og Frøya enn ”normalen” i Norge, mens de eldste voksne har mindre inntekt.

Lenger i arbeid

Sjefsøkonom Reid Krohn-Pettersen hos Norsk Familieøkonomi synes utviklingen er interessant, og sier at tabellen helt åpenbart forteller at markedet er villig til å betale for erfaring og kompetanse.

- Jeg synes veksten blant de unge voksne har vært svært liten, mens økningen blant de eldste har vært mer naturlig. Ting endrer seg. For 10-15 år siden var det jo mest pop å førtidspensjonere seg og reise til Spania for å spille golf, sier han for å sette det litt på spissen.

- I dag ønsker livsnytere å jobbe lenge, og helst til de er 70 år. De trives med å være i arbeid. Og det er klart at inntektene dermed øker i takt med dette, sier Krohn-Pettersen.

Lenger på skolen

- Et annet viktig poeng er at unge voksne studerer lenger i dag enn for ti år siden. Dermed kommer de senere i lønnet arbeid, noe som i stor grad forklarer hvorfor forskjellene øker.

- Hvilke utfordringer medfører dette voksende inntektsgapet?

- Vel, begge aldersgruppene kjemper jo i nøyaktig samme boligmarked. Føv var det jo sånn at man gjerne fikk to leiligheter for samme pris som én villa. Nå er det nesten samme prisklasser man opererer i. Eldre voksne vil flytte i leiligheter, akkurat som de unge. Så med denne utviklingen vil det bli stadig vanskeligere for unge å etablere seg, sier han.

Størst gap i Sør-Trøndelag

Blant kommunene i Sør-Trøndelag er det Malvik som har størst inntektsgap mellom de to aktuelle aldersgruppene. Her skiller det 247.400 kroner.

I hele Norge er gapet størst i Bærum kommue, der det skiller hele 380.000 kroner mellom den midterste personen i de to gruppene. I motsatt ende finner vi Hægebostad i Vest-Agder, der skillet kun er på 99.800 kroner.