Lørdag åpner 1,8 kilometer helt ny Fv 714 Lakseveien for bilistene