- De støttet meg med melkekvoten, men tar kråkfot i den andre enden